Угода

«DachaDecor.com.ua» (далі - Сайт) - це служба, що забезпечує за допомогою веб-інтерфейсу, розташованого тільки за адресою DachaDecor.com.ua і спеціалізованого апаратно-програмного забезпечення зберігання, накопичення, передачу та обробку матеріалів Користувачів, представленої в електронному вигляді в публічний доступ, з наданням у розпорядження останніх унікальних записів, в яких зберігаються матеріали Користувачів.

 

1. Про Угоді

Ця Угода вступає в силу з моменту початку використання Сайту / реєстрації на Сайті та діє до моменту припинення використання Сайту / припинення реєстрації Користувача на Сайті.
Угода може бути змінений Адміністрацією без будь-якого попередження. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці http://DachaDecor.com.ua/terms.

2. Умови обмеження відповідальності

Користувач прямо погоджується з тим, що використовує Сайт на свій власний ризик.

Зміст і безпека матеріалів, розміщених на Сайті не можуть бути проконтрольовані Адміністрацією Сайту, тому остання не несе відповідальності:

 • за зміст матеріалів, отриманих Користувачем в результаті використання Сайту, їх можливе невідповідність чинному законодавству або образливий характер;
 • за наслідки застосування, використання або невикористання отриманої інформації;
 • за можливу невідповідність результатів, отриманих при використанні Сайту, очікуванням Користувача;
 • за які-небудь пошкодження обладнання або програмного забезпечення Користувача, що виникли внаслідок використання Сайту;
 • за відсутності можливості використання Сайту з будь-яких причин;
 • за наслідки, які може спричинити поширення нелегальних або неліцензійних матеріалів, а також інших продуктів та інформації, що зачіпають права третіх осіб.

 

Ні за яких обставин Сайт не несе перед Користувачем або третіми особами відповідальності за шкоду, збитки або витрати, які виникли у зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання, включаючи упущену або недоотриманий прибуток.

Користувач зобов'язується не передавати іншим особами свої персональні дані отримані при реєстрації (логін та пароль) для входу/ідентифікації на Сайт і несе повну відповідальність за втрату, пропажу, зникнення або передачу іншими способами персональних даних, а також за наслідки, пов'язані з цим діянням.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб, що скористалися персональними даними Користувача.

Адміністрація Сайту не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню конфіденційності щодо інформації, що надається його Користувачів, хоча приймає всі можливі заходи до цього.

В обов'язки Сайту не входить контроль легальності чи нелегальності переданої інформації (будь-якої, включаючи, але не обмежуючись, переданої інформацією між Користувачами внутрішньої пересиланням у вигляді різних посилань, текстів або зображень), визначення прав власності або законності передачі, прийому або використання цієї інформації.

Користувач погоджується, що будь-які матеріали, розміщені Користувачем на Сайті у відкритому доступі, можуть бути використані Сайтом на свій розсуд без виплати Користувачеві будь-якої винагороди.

Користувач погоджується, що його контактні дані, зазначені в процесі реєстрації та/або в профілі, можуть бути використані Сайтом для надсилання сервісних повідомлень (підтвердження реєстрації, відновлення пароля, результати модерації), для сповіщення Користувача про коментарях інших користувачів, а також події в його профілі.

Термін «завантажити» в рамках даного проекту означає репродукування користувачем в одиничному екземплярі без отримання прибутку малооб'ємного твори, короткого уривка або статті (з ілюстраціями або без ілюстрацій) за запитом фізичної особи в навчальних та дослідницьких цілях.

3. Обмеження на використання Користувачем Сайту

При використанні даного Сайту, Користувач не має права, і погоджується з цим:

 • розміщувати файли, що містять віруси або інші комп'ютерні програми завідомо шкідливого дії, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних Сайтах в Інтернеті, а також розміщувати посилання на вищезазначену інформацію;
 • розміщувати файли будь-яких повідомлень, даних або програми, використання яких порушує будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ним права третіх осіб;
 • розміщувати файли, зміст яких суперечить нормам міжнародного права;
 • розміщувати екстремістські матеріали та файли, вміст яких спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі;
 • надсилати на адреси електронної пошти, вказані на Сайті, несанкціоновані поштові повідомлення рекламного типу (junk mail, spam);
 • копіювати та використовувати в комерційних цілях будь-яку інформацію, одержувану за допомогою даного Сайту, порушує права інших Користувачів чи може завдати їм прямий матеріальний або моральний збиток;
 • видавати себе за іншу людину або через представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Адміністрації, за власника Сайту.

 

Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини Сайту, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Користувачу Адміністрацією Сайту.

Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності по договорах між Користувачем і третіми особами.

Користувач має право розірвати відносини з Сайтом і відмовитися від використання його сервісів, скориставшись спеціальним інтерфейсом відповідно з інструкцією. При цьому дані Користувача будуть видалені, доступ до сервісів буде заблокований, а ім'я користувача буде вільно відразу після його видалення.

Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту залишає за собою право припинити обслуговування аккаунта, який Користувач не використав протягом 4 (чотирьох) місяців. При цьому інформація знищується, а реєстрація Користувача анулюється.

4. Гарантії працездатності

Доступ до Сайту надаються за принципом «як є» («as is») без гарантій будь-якого роду як прямих, так і непрямих.
Зокрема, Адміністрація Сайту не гарантує працездатність як Сайту та його окремих розділів, так і працездатність і достовірність посилань, розміщених на ньому його Користувачами.
Сайт не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися за: використання або неможливості використання служби; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача.

5. Права Адміністрації Сайту

Адміністрація Сайту має право відмовити в доступі до Сайту будь-якому Користувачеві або групі Користувачів без пояснення причин своїх дій та попереднього повідомлення.
Адміністрація Сайту має право змінювати, видаляти або блокувати викладені файли і інші дані, розміщені Користувачами на Сайті без попереднього повідомлення і пояснення причин своїх дій.

6. Відповідальність сторін

Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки з приводу цієї угоди вирішуватимуться згідно норм чинного законодавства.
Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки з приводу його діяльності на Сайті також вирішуватимуться згідно норм чинного законодавства.
Користувач погоджується з тим, що норми і закони про захист прав споживачів не можуть бути застосовні до використання ним Сайту, оскільки він не надає відплатних послуг.
Сайт не встановлює з користувачами агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, а також якихось інших відносин, прямо не зазначених в угоді.
Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення користувачем або групою Користувачів угоди не означає того, що Адміністрація Сайту сприяє Користувачу, або групі Користувачів в таких діях.

7. Обробка персональних даних

Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних, наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно на своїй персональній сторінці. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до норм міжнародного права. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача метою надання користувачам послуг, в тому числі, в цілях отримання Користувачем персоналізованої (таргетованої реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту. Адміністрація Сайту приймає всі необхідні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту та надання Послуг Користувачу. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, у тому числі персональні дані, в цілях забезпечення дотримання вимог чинних норм міжнародного права (у тому числі в цілях попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено у відповідності з діючими нормами міжнародного права на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених нормами міжнародного права.

8. Згода з Угодою

Якщо Користувач не згоден з усіма вищевказаними умовами, він не має права відвідувати Сайт як в цілому, так і будь-яку його частину, крім сторінки з Угодою, отримувати і/або вміст цього Сайту будь-якими іншими способами як в цілому так і в будь-якій його частині.

Prev Next
Утеплення підлоги в гаражі на дачі

10.09.2014

Утеплення підлоги в гаражі на дачі

Утеплення підлоги в гаражі багато вважають необязательном процесом, але ж саме через пів всередину гаража надходить величезна кількість холоду взимку і про...

Підготовка до зими на дачі: корисні поради

08.09.2014

Підготовка до зими на дачі: корисні поради

Про зиму говорити ніколи не пізно, адже даний період переноситься дачею досить складно. Тому, з наближенням холодної пори року, ми починаємо...

Як облаштувати робоче місце в гаражі

06.09.2014

Як облаштувати робоче місце в гаражі

У кожного дачника достатньо турбот, і в осінній час їх не менше. Але тут виникає додаткова складність - холодна і сира погода. ...

Як використовувати сипучі матеріали на дачі

03.09.2014

Як використовувати сипучі матеріали на дачі

Дачні роботи змушують нас замислюватися про відповідних будівельних матеріалах, і краще це зробити заздалегідь, ніж під час строкової будівництва або оформлений...

Виставка "Зелений тиждень", осінь 2014, Волгоград

02.09.2014

Виставка "Зелений тиждень", осінь 2014, Волгоград

Волгоградський Виставковий Центр «Регіон» запрошує Вас прийняти участь у XVIII спеціалізованій виставці ландшафтного дизайну, садово-п...

Правильні умови зберігання овочів і фруктів

30.08.2014

Правильні умови зберігання овочів та фруктів

Умови зберігання овочів і фруктів в дачних сховищах дуже суворі, і тому дотримувати їх потрібно по максимуму. Відноситься це до самих приміщень, ...

Прогулянки по саду наших читачів: сад Любові Теплової

29.08.2014

Прогулянки по саду наших читачів: сад Любові Теплової

Як і обіцяли, DachaDecor.com.ua представляє Вашій увазі сад одного з наших постійних відвідувачок сайту, яка любить красу і природу, стежить ...

Відсипання ділянки перед озелененням

28.08.2014

Відсипка ділянки перед озелененням

Питання: "Підкажіть, будь ласка, що зробити з ділянкою перед початком озеленення. Зараз була зроблена вирубка лісу, торфовище, місцевість &n...

Де зберігати овочі і фрукти на дачі

26.08.2014

Де зберігати овочі і фрукти на дачі

З самого початку літа ми збираємо урожай з саду та городу на власній дачі. Багато плоди вживаються відразу, в сирому вигляді, деякі консервуються...

Професійні садівники і красноярські дачники, охочі «похвалитися» урожаєм, зберуться на ярма...

25.08.2014

Професійні садівники і красноярські дачники, охочі «похвалитися» урожаєм, зберуться на ярмарку «Осінь на дачі»

З 18 по 21 вересня в Красноярську в МВДЦ «Сибір» пройде виставка-ярмарок «Осінь на дачі». Проект, присвячений закриттю дачно...

Що можна зробити зі старих речей на дачі

23.08.2014

Що можна зробити зі старих речей на дачі

Що можна зробити зі старих речей на дачі? На цю тему ми спілкувалися неодноразово і надавали нашим читачам безліч цікавих ідей, за що і...

Як використовувати габіони на дачі

21.08.2014

Як використовувати габіони на дачі

Використання габіонів стає все більш популярним в різних сферах. І тому ми вирішили сьогодні більш детально ознайомити вас з подібними конструкц...

Вибираємо водостічну систему для дачного будинку

20.08.2014

Вибираємо водостічну систему для дачного будинку

Облаштування дачного будинку включає в себе безліч робіт по підвищенню зовнішньої естетики будівлі, а також обладнання його необхідними системами. Однією...

Азаріна: сорти рослин і вирощування

20.08.2014

Азаріна: сорти рослин і вирощування

Про Азарине чи інакше Маурандии (ASARINA - MAURANDIA), рослині з сімейства Норчиковых, серед садівників відомо мало, а деякі про неї й не чули ...

Бріонія: вирощування і догляд

20.08.2014

Бріонія: вирощування і догляд

Бріонія (BRYONIA) відома також під назвою Переступень. Належить вона до сімейства Гарбузових. Це трав'яниста багаторічна рослина з дуже товстим...

Гіностемма: посадка й догляд, застосування

19.08.2014

Гіностемма: посадка й догляд, застосування

Гіностемма (Gynostemma) - багаторічна ліана, що відноситься до сімейства Гарбузових. Налічується понад 30 видів, найвідомішим з яких є...